Att använda Bibeln efter tycke och smak

Dear Dr. Laura,
Thank you for doing so much to educate people regarding God's Law. I have learned a great deal from your show, and I try to share that knowledge with as many people as I can. When someone tries to defend the homosexual lifestyle, for example, I simply remind him that
Leviticus 18:22 clearly states it to be an abomination. End of debate.
I do need some advice from you, however, regarding some of the specific laws and how to best follow them.
a) When I burn a bull on the altar as a sacrifice, I know it creates a pleasing odor for the Lord (
Lev 1:9). The problem is my neighbors. They claim the odor is not pleasing to them. Should I smite them?
b) I would like to sell my daughter into slavery, as sanctioned in
Exodus 21:7. In this day and age, what do you think would be a fair price for her?
c) I know that I am allowed no contact with a woman while she is in her period of menstrual uncleanliness (
Lev 15:19-24). The problem is, how do I tell? I have tried asking, but most women take offense.
d)
Lev. 25:44 states that I may indeed possess slaves, both male and female, provided they are purchased from neighboring nations. A friend of mine claims that this applies to Mexicans, but not Canadians. Can you clarify? Why can't I own Canadians?
e) I have a neighbor who insists on working on the Sabbath.
Exodus 35:2 clearly states he should be put to death. Am I morally obligated to kill him myself?
f) A friend of mine feels that even though eating shellfish is an Abomination (
Lev 11:10), it is a lesser abomination than homosexuality. I don't agree. Can you settle this?
g)
Lev 21:20 states that I may not approach the altar of God if I have a defect in my sight. I have to admit that I wear reading glasses. Does my vision have to be 20/20, or is there some wiggle room here?
h) Most of my male friends get their hair trimmed, including the hair around their temples, even though this is expressly forbidden by
Lev 19:27. How should they die?
i) I know from
Lev 11:6-8 that touching the skin of a dead pig makes me unclean, but may I still play football if I wear gloves?
j) My uncle has a farm. He violates
Lev 19:19 by planting two different crops in the same field, as does his wife by wearing garments made of two different kinds of thread (cotton/polyester blend). He also tends to curse and blaspheme a lot. Is it really necessary that we go to all the trouble of getting the whole town together to stone them? (Lev 24:10-16) Couldn't we just burn them to death at a private family affair like we do with people who sleep with their in-laws? (Lev. 20:14)
I know you have studied these things extensively, so I am confident you can help.
Thank you again for reminding us that God's word is eternal and unchanging.
Your devoted disciple and adoring fan
.

-
Våren 2000 dök ovanstående brev upp på nätet. Det var adresserat till Dr. Laura Schlessinger som har en egen radioshow, där hon ger mycket moralkonservativa råd till de lyssnare som ringer och skriver till henne. Schlessinger har ofta uttalat sig negativt mot hbt-personer: If you’re gay or a lesbian, it’s a biological error that inhibits you from relating normally to the opposite sex. The fact that you are intelligent, creative and valuable is all true. The error is in your inability to relate sexually intimately, in a loving way to a member of the opposite sex - it is a biological error är bara ett av många uttalanden. Nu har dock Dr. Laura uppvisat en något mer hbt-vänlig inställning till homosexuella enligt Box Turtle Bulletin.
-
Dock handlar mitt inlägg inte i huvudsak om Dr. Laura, utan om människors tolkning av Bibeln.
Det finns människor som säger att homosexualitet är en synd enligt Bibeln (Första Moseboken, 19). De säger själva att de är bokstavstrogna. Problemet med dessa bokstavstroende, är att de inte är bokstavstroende och att de tolkar Bibeln på sitt sätt. De väljer ut bitar här och där i Bibeln, som passar dem. En annan tolkning av just ovanstående passus kommer från Hbt-bibeln:
-
Den olyckliga tolkning som jag nämnde ovan är att Sodoms synd skulle ha varit homosexualitet (vilket har gett upphov till termen "sodomi"). Så är dock inte fallet. Sodoms synd var i första hand våldsam främlingsfientlighet. Stadsborna tänkte helt klart ligga med "främlingarna" (v. 5), men det var frågan om våldtäkt, inte sexuellt umgänge som sådant. Våldtäkt (må vara hetero- eller homosexuell) är ju inte en sexuell handling utan en våldshandling, om än med sexuella övertoner. Att våldta en man var att frånta honom hans manlighet, och ansågs därmed vara värre än att "bara" misshandla eller döda honom.
-
Jag själv har ett förflutet inom Missionskyrkan (därför är jag så bra på religionsfrågorna i Jeopardy) och under min universitetstid var jag (under en period) mycket intresserad av biblisk arkeologi. Tills för något år sedan var jag även medlem i Svenska Kyrkan. Jag har valt att se kärleksbudskapet i Bibeln och de levnadsregler och värderingar som delas av såväl kristna som humanister.
-
När homofober, som säger sig vara kristna, hänvisar till Bibeln anser jag att kärleksbudskapet i Bibeln har gått dem spårlöst förbi. Om Jesus återuppstod i nuläget skulle han säga på arameniska: Det var ju inte det jag menade! All kärlek är bra kärlek!
-

Läs mer om brevet och Dr. Laura på Snopes.com
The Queer Bible Commentary
Gay and Lesbian Bible

1 kommentar:

Anonym sa...

För att jag anser att ditt anställningsavtal är fullkomligt giltigt innebär det INTE att jag ska ha ditt jobb eller din lön. Det är ett sådant resenemang som förs i den här texten....för att man anser en text vara san så gäller allt mig.Så är det inte och det kan du också läsa i Bibeln.

Det du just gjorde var att använda "Bibeln efter tycke och smak" du valde att ignorera att det står i Bibeln att kyrkan inte är inkluderad under det gamla förbundet...och du valde helt att bortse från att kyrkan följt detta under hela sin historia.

All kärlek är inte inkluderad av äktenskaplsagstiftningen oavsett hur bra den är...inte ens under en könsneutral äktenskapslagstiftning.