Öppna kriskommissionens andra rapport

... finns nu att läsa här. Här är några nätrötter som skriver om rapporten:

Roger Jönsson: Ur våra rötter kommer förändring
Johan Westerholm: Socialdemokraterna: Öppna kriskommissionens andra rapport
Peter Johansson: Öppna kriskommissionen greppar ideologin
Sandro Wennberg: Har vi skapat ett sovande folk?
Peter Andersson: Socialdemokratins förnyelse
Martin Moberg: Idédebatten öppna kriskommissionens andra rapport
Peter Högberg: Öppna Kriskommissionens rapport nr 2, idédebatten
Anna Vikström: Ny rapport 2, från öppna kriskommissionen om idéutveckling för socialdemokratin


Moderaten Mary X Jensen skriver i sitt inlägg Det är på det lokala planet den svagaste länken finns...:
Det är en av de fantastiska sakerna med de nya sociala medierna att så många kan delta i utvecklingsarbetet. Socialdemokratin har känts minst sagt lite mossig under de senaste åren. Att ta kraft ur sin medlemsskår som man nu gör kan visa sig vara ett lyckoskott. [...] Tänk vilken enorm samling av olika berättelser man får på det här sättet.
I sitt inlägg lyfter även Jensen ledarskribenten PJ Anders Linders initiativ Det nya borgerliga uppdraget .

Öppna kriskommissionen (ÖKK) startades av bloggare inom det progressiva nätverket NetRoots

Inga kommentarer: