Frihet, jämlikhet och solidaritetIdag vill jag rekommendera Sandro Wennbergs inlägg i den socialdemokratiska idéutvecklingen. Wennberg inleder inlägget med:
Socialdemokraterna måste återknyta till de tidlösa och grundläggande ideologiskt viktiga begreppen frihet, jämlikhet och solidaritet. Dessa begrepp är och har alltid varit centrala i socialdemokratisk idéutveckling. De återkommer i partiprogram, högtidstal och pamfletter. Problemet är att de inte har fyllts med en innebörd som appelerar till stora väljargrupper i dagens Sverige. De är inte längre begripliga för personer utanför den innersta kärnan av Socialdemokratin.

Socialdemokraterna behöver uppgradera sin stora plan, sin vision för framtidens samhälle, men planen måste bygga på partiets idétradition. Men vad är Socialdemokratins idétradition? Eller uttryckt i en numera sliten fras: Vad vilja Socialdemokraterna?
Frihet, jämlikhet och solidaritet. Ord jag älskar och som jag använder mig flitigt av, men jag misstänker att Wennberg kan ha rätt. Orden kanske inte längre är begripliga för personer som befinner sig utanför arbetarrörelsen? Ja, det kan eventuellt finnas personer i arbetarrörelsen, som inte (längre) förstår innebörden av orden.

Inom ÖKK (Öppna kriskommissionen) ska vi nu sammanställa allt material som inkommit i ämnet idéutveckling, vilket kommer att resultera i kommissionens andra rapport. Till det materialet kan vi nu infoga Wennbergs inlägg.

Inga kommentarer: