Valhemligheten har inget att göra med partidonationer

Borgerliga partier och debattörer brukar försöka framställa Socialdemokraterna som det parti som tar emot stora bidrag för att vinna val. Särskilt bidragen från fackföreningsrörelsen brukar lyftas fram. I det perspektivet är det viktigt att Socialdemokraterna och LO har beredskap för att argumentera för dessa, samt att kunna redovisa hur det står till med finansieringen av huvudmotståndaren, Moderaterna. Syftet med att ta fram denna rapport har varit att analysera partiernas resurser och de organisationer som partierna samarbetar nära med (partiernas ”sfärer”). Om det visar sig att Moderaternas hemliga bidrag och kontaktnät starkt har bidragit till att partiet erhållit regeringsmakten så är det ett allvarligt problem för den svenska demokratin på sikt. Och de borgerliga partiernas nätverk och samverkan med näringslivet kan i kombination med regeringsmakten ge dem en maktposition under lång tid framöver.

Ovanstående är från rapporten Makten över debatten. Rapport om partiernas opinionsbildande resurser (utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja) och återigen är denna rapport aktuell, eftersom det inte kommer att ske någon lagreglering av partibidragen. Moderaternas motstånd ter sig om än mer löjligt nu, när även Sverigedemokrater (av liknande anledningar som M) inte heller vill redovisa partidonationerna.

Jag rekommenderar därför varmt Sandro Wennbergs inlägg Är den svenska valhemligheten verkligen så unik?. Ett inlägg som, på ett mycket effektfullt sätt, smular sönder Moderaternas argument om valhemligheten.

Tidigare inlägg: Nu får det vara nog med hemlighets(m)akeri, Högerns ekokammare borgar för borgerlig valseger, Att sila mygg och svälja kameler, Moderaternas hemlighetsmakeri, Hemlighetsmakeri, Varför detta hemlighetsmakeri?
Andra som skriver på samma tema:

1 kommentar:

Anonym sa...

J'ai appris des choses interessantes grace a vous, et vous m'avez aide a resoudre un probleme, merci.

- Daniel