Det svenska företaget Securitas trakasserar fackligt aktiva i USA

Securitas är ett multinationellt bevakningsföretag med säte i Sverige. Securitas marknadsandel av den globala kontrakterade säkerhetsmarknaden är cirka 11 procent. Securitas har cirka 260.000 medarbetare i 40 länder. VD är Alf Göransson och en av ägarna i Securitas heter Gustaf Douglas (som sedan 2002 sitter i Moderaternas partistyrelse).

Det fackförbund som organiserar väktare i Sverige är Transport. Denna vecka gästas svenska väktare av amerikanska kollegor som berättar om sina villkor och om hur Securitas dotterbolag i USA agerar på vissa områden.

Transport och den fackliga internationalen UNI tecknade 2004 ett globalt ramavtal med Securitas. Två år senare, 2006, band sig Securitas till en en uppförandekod om att globalt respektera anställdas rätt att organisera sig fackligt och att följa ILO-konventionerna. Nu har det dock visat sig att Securitas inte respekterar vare sig det globala ramavtalet eller ILO-konventionerna.

Det amerikanska facket SEIU har arbetat i flera år med facklig organisering i bevakningsbranschen. I vissa städer har facket en god relation till företaget, men på andra håll vägrar man att erkänna och förhandla med facket, fackligt aktiva har sparkats och företaget har videofilmat anställda. SEIU har därför startat kampanjen Stand for security.Jag tycker det är rent ut sagt vedervärdigt av svenska Securitas att agera så som företaget har gjort i USA.

Relaterat: Anställningsnummer 2997, Ett parti som saboterar för arbetarna är inget arbetarparti
Läs även Kopplingen som nyheterna inte ser - Eller väljer att bortse ifrån? på Löntagarbloggen, Martin Mobergs inlägg Utbredningen av bemanningsföretag.... och Kulturbloggens inlägg Bemanningsföretagen ökar omsättningen, men på bekostnad av arbetsrätten?

[UPPDATERAT]

Löntagarbloggen har skrivit ett briljant inlägg på samma tema, så även Martin Moberg.

Inga kommentarer: