Karl Rove till Sverige (igen)

Vad har Karl Rove, Ed Harcourt och Ryan Adams gemensamt? Svaret är: de är alla tre Sverigeälskare. Adams och Harcourt kommer titt som tätt till Sverige för att spela och festa. Karl Rove kommer inte till Sverige för att spela, så varför kommer han hit? Peter Andersson skriver på sin blogg:
Dagens opinion har uppfattat att de negativa politiska kampanjernas mästare, Karl Rove, kommer till Sverige. President Bush ex-vice-stabschef har varit i vårt land tidigare, något som några av oss ibland har tyckt oss se i valkampanjerna. Vad KR nu ska göra i Sverige, förutom ett engagemang hos ett tevebolag förefaller lite luddigt. Dagens opinion noterar helt kort att det är en "icke publik visit". Karl Rove har i alla fall vänner här i landet, inte minst tankesmedjan Timbro som på Roves hemsida citeras som gott exempel på uppskattade engagemang som Rove har gjort.

Ska måhända Karl Rove ha en fördjupningskurs för Moderaterna i ämnet The Art of Negative Campaigning?

Lästips: Will anyone hold Karl Rove accountable for his lies this time? och Karl Rove is attacking the sanctity of marriage på Americablog.
Tidigare inlägg: Ytterligare ett exempel på smutsig valrörelse.
Annika Högberg har också bloggat om Sverigeälskaren Karl Rove

Inga kommentarer: