Carl Bildt, vill du följa med till Riga Pride?

Förra året förbjöd de lettiska myndigheterna Rigas prideparad. Paraden genomfördes ändock, men under stor tumult. Motdemonstranter kastade bajs, ägg och andra saker på deltagarna. Slagorden haglade.

Polisen stod passiv, vilket underlättade för de aggressiva motdemonstranterna. Är det inte polisens uppgift att skydda människor från hot och våld?

Myndigheterna skyllde på att de inte kunde skydda de fredliga demonstranterna. För vad är hbt-personers rättigheter egentligen om inte just mänskliga rättigheter. Skall då inte polisen stå upp och försvara mänskliga rättigheter?

Vi talar alltså om Lettland, som ligger på andra sidan Östersjön, Lettland som är med i EU!

Vi ser vidare en ökad homofobi i Polen, Polen är också med i EU. Jag tycker det är skrämmande när människors fri- och rättigheter plötsligt används som brickor i ett inrikespolitiskt spel! Homofoba politiker som gör utspel, som spelar på folks rädsla, bara för att få stöd.

Det är som bekant inte bara i östdemokratierna vi ser att hbt-personer utsätts för hat och diskriminering. För närvarande har 70 länder dödsstraff för homosexuella.

Statsminister Fredrik Reinfeldt sade i regeringsförklaringen:

I stora delar av världen utsätts HBT-personer för brutalt förtryck. Det är angeläget att stärka FN:s arbete mot detta.

Konstigt nog har utrikesminister Carl Bildt varit mycket tyst i just frågor kring hbt-personers fri-och rättigheter. Detta har uppmärksammats av Börje Vestlund i en interpellation (2006/07:398) och debatten ägde rum igår.

Så här säger Carl Bildt bland annat:

Avslutningsvis vad gäller Börje Vestlunds fråga, är det viktigt att slå fast att de länder som har dödsstraff för homosexuella bryter mot internationell rätt. I enlighet med internationell rätt får dödsstraffet endast tillämpas som påföljd för ”de mest allvarliga brotten”, det vill säga endast uppsåtliga brott som lett till att släcka liv.
Tillämpningen av dödsstraffet för HBT-personer understryker också problematiken med dödsstraffets diskriminerande och rättsosäkra tillämpning i intoleranta och repressiva statsskick.


Ja, men det kan vi alla skriva under på! Det som är oroväckande är när Carl Bildt fortsätter:

Vårt mål är emellertid mer långtgående; homosexualitet måste avkriminaliseras helt och hållet i alla rättsordningar.

När politiker börjar prata i termer som ”långtgående”, då vet åtminstone jag att det är mycket ord och lite handling.

Börje Vestlund vill ju veta om regeringen kommer att uppfylla de löften man gav till hbt-personerna i regeringsförklaringen. Carl Bildt hänvisar då till en annan interpellation, vilket jag anser är underligt.
Det går inte att prata i fina ordalag om mänskliga rättigheter om det inte finns någon substans bakom orden. För det är fina ord Carl Bildt kommer med. Han säger nämligen avslutningsvis:

Det enda jag kan lova är att detta, liksom HBT-arbetet, kommer att vara en viktig del av vårt arbete i de forum där vi tror att vi har möjlighet att nå framgång. Det innebär inte att vi ska ta upp det i varje sammanhang, vid varje tidpunkt, för då tror jag att vi förlorar i trovärdighet. Det gäller att välja forum och tidpunkt, men då ska vi visa styrkan i vårt engagemang. Och initiativ och förslag från riksdagen liksom debatter som denna tror jag bara stärker våra möjligheter att långsiktigt nå framgång i bägge dessa hänseenden.

Det här året har Rigas Kammarrätt fastslagit att det var olagligt av Riga att förbjuda förra årets prideparad. Nu kommer således Riga Pride att gå av stapeln 31 maj-3juni. Paraden hålls på söndagen. Följ med och stötta hbt-personerna i Lettland under Riga Pride!

Kommer måhända Carl Bildt tycka att Riga Pride är rätt forum och tidpunkt för att visa "styrkan i vårt engagemang"? Kommer Carl Bildt att delta och visa sitt stöd för hbt-personerna i Lettland? Carl Bildt, vill du följa med?

Inga kommentarer: