Ett glädjande pressmeddelande för alla hbt-personer i Europa


Det är med glädje jag läser Inger Segelströms pressmeddelande:
(s) i EU-parlamentet kräver kraftfullt agerade från EU till skydd för homosexuellas rättigheter i Europa
Socialistgruppen i Europaparlamentet har idag beslutat att agera kraftfullt gentemot kommissionen och rådet för att slå vakt om skyddet av homosexuellas rättigheter. Detta efter en intensiv debatt om situationen i bland annat Polen.
- Det vi ser runt om i Europa är en "back-lash" för homosexuellas rättigheter. Vi kan inte sitta stilla och låta någon annan lösa detta utan måste ta vårt politiska ansvar och stå upp för våra gemensamma värderingar, säger Inger Segelström, Europaparlamentariker (s) och ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.
- Vi har hittills inte sett tillräckliga insatser från varken det tyska ordförandeskapet eller kommissionen, som har som uppdrag att agera fördragens väktare. Därför kräver vi nu att europaparlamentet åter tar upp frågan och att vår talman, Hans-Gert Pöttering, i alla sina kontakter med Polen tydligt tar ställning för homosexuellas rättigheter, fortsätter Inger.
- Vi har även beslutat att utskottet för medborgerliga fri och rättigheter ska anordna en utfrågning av ansvariga om situationen för homosexuella i Europa för att få en bild av hur den samlade läget ser ut, avslutar Inger Segelström.

För ytterligare frågor:
Inger Segelström 070- 312 40 03
Alexandra Sannestedt, politiskt sakkunnig +32 478 20 74 71

Carl Bildt och hans vänner fortsätter med sin tystnad.

Inga kommentarer: