Ett mystiskt nedtagande på Uppsala Polishus


År 2005 beslutade Uppsalas länspolismästare Göran Lindberg att hänga upp en regnbågsflagga i polisexpeditionens tak. Regnbågsflaggan är symbolen för hbt-solidaritet och i förlängningen mångfald.
I och med denna symbolhandling ville Göran Lindberg visa att alla är välkomna (DN).

Efter valet blåser nu andra vindar på Uppsala Polishus, kalla vindar. En ny, moderatledd polisstyrelse har tillträtt och länspolismästare Göran Lindberg har bytts ut mot Erik Steen.

Att det blåser kalla vindar har Flogsta-Ekeby S-förening uppmärksammat. Någon har nämligen plockat ner regnbågsflaggan från taket. Preliminärbeskedet från polisen var att flaggan har försvunnit.

"Hur är det överhuvudtaget möjligt att ett föremål som hänger i taket kan avlägsnas mitt framför ögonen på personalen i självaste polishuset utan att någon har sett något?" Den frågan vill Flogsta Ekeby S-förening ha svar på.
Det visade sig sedan att flaggan hittades i en städskrubb i polishuset.

Flogsta Ekeby S-förening skrev då ett brev till länspolismästare Erik Steen:

Till: Polisen i Uppsala län
Länspolismästare Erik Steen

Hej Erik!

Vi skriver till dig med anledning av att regnbågsflaggan i polishusets entré har tagits ned. Din företrädare på posten som länspolismästare lät sätta upp flaggan för att markera polisens värderingar och för att visa att alla är välkomna till polisen.

Enligt er presstalesman Christer Nordström är det ett medvetet beslut att plocka ned regnbågsflaggan. Han hänvisar till att ”andra organisationer” haft synpunkter på att man inte sätter upp även ”andra symboler”.

Regnbågsflaggan finns i olika varianter och används bl.a. som en symbol för sexuellt likaberättigande och som en samlande symbol för världens ursprungsfolk. Dess budskap kan sammanfattas i ordet mångfald. Det handlar helt enkelt om respekt för alla människor oavsett kön, ålder, ursprung eller sexuell läggning.

Vi tycker visserligen att de många hatbrotten mot homosexuella borde vara skäl nog för att låta flaggan hänga uppe. Men att låta regnbågsflaggan hänga i polishusets entré understryker att polisen inte tolererar någon som helst form av diskriminering, trakasserier och hatbrott. Ingen förutom den eller de som står för intolerans och hat behöver enligt vår mening känna sig utesluten av regnbågsflaggan.

Vi utgår från att beslutet inte ska ses som något avståndstagande från regnbågsflaggans budskap. Men oavsett orsaken sänder det fel signaler att ta ned flaggan. Polisen ska representera och försvara mångfalden i Sverige. Snälla, låt regnbågens alla färger fortsätta välkomna polishusets besökare.

För Flogsta-Ekeby socialdemokratiska förening
Anna Engström, ordförande Erik Pelling Peder Thagesson

Dagen efter brevet polisanmäler Flogsta-Ekeby S-förening händelsen. Det är en polisanmälan för hatbrott alternativt egenmäktigt förfarande. Jag anser att föreningen gör helt rätt i att polisanmäla.

För det är skrämmande händelseutveckling vi ser på Uppsala Polishus. Vi vet att hbt-personer drar sig för att anmäla hatbrott. Länspolismästare Göran Lindberg ville, i och med regnbågsflaggan, markera sitt stöd för dessa personer. Lindberg ville visa solidaritet, inte enbart med hbt-personer, utan med alla som känner sig diskriminerade, hotade och förföljda.

Att länspolismästare Erik Steen nu väljer att inte hänga tillbaka denna symbol tolkar jag som homofobi.

"Argumentet att regnbågsflaggan inte kan sitta uppe därför att det inte finns plats för allas symboler är märkligt, fortsätter Anna Engström. Regnbågsflaggan representerar mångfalden och respekt för homosexuella men också respekt för alla andra som idag diskrimineras, hotas och förföljs. Det är ingen slump att den också är ursprungsfolkens samlande symbol. Alla grupper förutom de som står för intolerans och hat kan känna sig välkomnade av regnbågsflaggan".

Jag hoppas att regnbågsflaggan snart vajar på Uppsala Polishus igen.


3 kommentarer:

Anonym sa...

Varör inte bara lägga upp symboler tillhörande människor av olika religioner eller kontinenter också, bara för att markera att dessa också är välkomna? Onödigt....

Anonym sa...

Är det Göran som kallas "kapten klänning"?

Alexandra Einerstam sa...

Kapten Klänning? Jag har ingen aaaning.