En budget som ökar klasskillnaderna
Socialdemokraterna får 44,1 procent i Sifos aprilmätning. Det är den högsta siffran på fem år. Jag träffar människor, många människor, som röstade borgerligt som nu säger till mig "jag ångrar mig". Tyvärr - det finns ingen ångerrätt för röstning.

Idag lade Anders Borg fram vårbudgeten. Det är en budget som slår hårt mot människor som lever i utanförskap, det är en orättvis budget, det är en budget som förstärker klasskillnaderna.
I gårdagens debatt om budgeten sade Ulla Andersson (v) följande (och jag kan bara stämma in):
I dag kan vi se en nöjd finansminister som paketleverantör. Han kommer med ett paket åt dem han och hans parti Moderaterna alltid företrätt och alltid kommer att företräda oavsett vokabulär, nämligen rikemansklubben. Klassintresset förnekar sig som bekant aldrig! Det skulle också kunna uttryckas som den gamle Nobelpristagaren Bertrand Russell en gång sade att de lyckligt lottade inte får hindras från att utöva sin tyranni över de mindre lyckligt lottade.
Vi får ett samhälle där klyftorna vidgas, där sammanhållningen minskar och solidariteten urholkas, för det är ju det regeringens vårproposition går ut på även om den kläds i andra, vackra ord i inledningen. Bakom de första sidorna ser man dock en tydlig, föraktfull klasspolitik.

Försämring av a-kassa, förmögenhetsskatten avskaffas, fastighetsskatten, högre fackföreningsavgifter...

Anders Borg säger "Jag tycker inte att ekonomiska klyftor är bra. När arbetslösheten faller och sysselsättningen ökar så minskar klyftorna. Syftet och ambitionen är att människor ska ha jobb". Jag undrar vilka jobb han talar om? Om sysselsättningen ökar så minskar alltså klyftorna? Minskar klyftorna när många människor har arbeten med låg status, om de har arbeten som inte generar så mycket lön? Minskar klyftorna när ett arbete inte räcker, utan det krävs två, ibland tre arbeten för att hålla sig ovanför ytan?

Jag måste vidare kommentera det befängda med att kräva sjukintyg redan från första dagen. Den möjligheten finns redan för arbetsgivaren i och med kollektivavtalet, men i och med det nya lagförslaget skall de jaga fuskarna, men det känns som de jagar de sjuka människorna. I alliansens Sverige skall alla arbeta. Alla skall vara friska. De som inte är alfa-honor och alfa-hanar skall straffas, skall sållas bort!

Min karensdag betalar jag själv. Det har funnits tillfällen, då jag varit nödgad att gå till mitt arbete, trots att jag varit sjuk. Nästa gång jag blir sjuk, låt oss säga att jag får vinterkräksjukan (och ni som har haft den vet att man endast orkar gå till toaletten), måste jag släpa mig till läkaren för att få intyget... Varenda förkyld person kommer släpa sig till läkaren, i rädsla för arbetsgivarens makt. Vårdcentralerna kommer att fyllas med förkylda människor som behöver sina intyg. Vill vi verkligen att våra vårdcentraler skall ödsla resurser på en vanlig förkylning? Det är ett riktigt sjukt förslag!(Bild: Aftonbladet & Scanpix)

Inga kommentarer: