Statliga myndigheter skall inte ägna sig åt propaganda

Trafikverkets "informationsblad" om Förbifart Stockholm delas ut till 900 000 hushåll i Stockholm. 20 sidor med glorifierade bilder på cyklister och bussar och knappt några bilder på bilar. Till saken hör att det inte finns någon planerad bussfil, vilket medför att bussarna kommer att fastna i samma köer som bilarna. Jag har vidare svårt att se cyklister trängas med bilar, bussar och lastbilar.

Hälsoriskerna nämns inte över huvud taget i informationsbladet. Dödligheten med Förbifart Stockholm ökar. Denna förbifart kommer att leda till 20-30 fler dödsfall varje år.

Myndigeter i Sverige ska ge medborgarna allsidig och objekt information – inte ägna sig åt politisk propaganda. Förbifart Stockholm är ett kraftigt ifrågasatt projekt av såväl forskare som intressegrupper. Utskicket ”Förbifart Stockholm gör din vardag enklare” är ett uppenbart övertramp och ett tydligt exempel på en myndighet som ägnar sig åt politisk propaganda. Därför borde Riksrevisionen granska Trafikverkets propaganda för Förbifart Stockholm, säger Per Bolund (MP), oppositionsborgarråd Stockholms stad.

Trafikverket skall ägna sig åt opartisk samhällsinformation och inte åt reklam. Som motvikt till denna propaganda rekommenderar jag Naturskyddsföreningens folder 5 skäl till att Förbifart Stockholm är omodern.

Tidigare inlägg om Förbifart Stockholm:Den kollektiva resan, Ytterligare ett skäl till att satsa på kollektivtrafik istället för ökad bilism
, Cykelstaden Stockholm?, Säg nej till Förbifart Stockholm!, Jag vill inte ha Förbifart Stockholm! Jag vill ha mer kollektivtrafik, Jag vill inte ha Förbifart Stockholm! Jag vill ha mer kollektivtrafik (Del II).

Illustration: Magnus Bard.

Inga kommentarer: