Den stora organisationsutredningen

Den socialdemokratiska partistyrelse kommer idag att tillsätta den utredning, som ska se över partiorganisationen. De personer som kommer att ingå i projektgruppen är:

Carin Jämtin, ordförande
Ann-Marie Johansson, Jämtlands län
Gunilla Svantorp, Värmland
Helén Pettersson, Västerbotten
Janica Sörestedt, Gotland
Jonas Karlsson, Örebro län
Jonas Nygren, Stockholms län
Olle Burell, Stockholm
Pelle Berglund, Göteborg
Roger Berzell, Östergötland
Stefan Pettersson, Skåne
Åsa Karlsson Björkmarker, Kronoberg
Åsa Lindestam, Gävleborg


Peter Högberg har räknat ut att det är fyra ombudsmän (inklusive Olle Burell), tre riksdagsledamöter, tre kommunpolitiker och två från partistyrelsen. Man behöver inte vara ingenjör på NASA för att räkna ut att majoriteten av dessa har förankring i partiet. Med förankring menar jag människor med många år i arbetarrörelsen. Ta min egen kommunsekreterare Burell som exempel: arbetsgivare (enligt facebook) är/har varit Stockholms socialdemokratiska partidistrikt, Olof Palmes internationella center, Broderskapsrörelsen och (inte att förglömma) ett helt år på arkitektbyrån Brunnberg & Forshed.

När jag ser namnet Jonas Nygren, ringer det en klocka... Var det inte han som, tillsammans med Peter Gustafsson, skrev bidraget Slå upp portarna, släpp ut dinosaurierna! Tankar om en ny partiorganisation i antologin Den grå vågen? Jag går till bokhyllan i arbetsrummet och mycket riktigt... Det är banne mig Nygren. Att Nygren får ingå i gruppen är mycket positivt. Egentligen behöver han bara kopiera 12 exemplar av ovanstående bidrag och dela ut till de övriga i gruppen. Nej, skämt åsido. Enligt Jämtin tillkommer även referensgrupper. Det är dessa referensgrupper som mitt hopp står till.. ja, det vill säga om dessa referensgrupper tillsätts med människor som inte har levt hela sitt liv i och genom rörelsen. Det behövs även en hel drös med kärleksfulla kritiker.

Till syvende och sist - man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Det finns rapporter, dokument, motioner, blogginlägg och facebookgrupper som redan har förslag och synpunkter på den socialdemokratiska organisationen.

Tidigare inlägg: Politiker som ägnar sig åt läpparnas bekännelse, S behöver fler plattformar

Martin Moberg, Staffan Lindström, Johan Westerholm och Peter Johansson på samma tema.
Illustration: Mark Batey

P.S. Socialdemokraternas partikongress äger rum 3-7 april 2013

Inga kommentarer: