Kvinnor, fred och säkerhet

Det Irakiska kvinnonätverket, IWN, en paraplyorganisation för över 80 kvinnoorganisationer är inte inbjudna till den stora Irakkonferensen, International Compact with Iraq (ICI).
-
Vi vill att Irakkonferensen ska erkänna kvinnornas roll. FN-resolution 1325, som tar upp kvinnors ställning i ett freds- och säkerhetsperspektiv, måste också gälla för Irak. Vi måste vara på det klara med att det inte går att bygga ett demokratiskt Irak om inte kvinnorna är fullvärdiga deltagare, säger Hanaa Edwar till SvD.
-
Sedan USA:s invasion 2003 har våldet mot kvinnor ökat. På grund av våld och hot, kan flickor inte gå i skolan och på grund av religiösa grupper har kvinnors rättigheter starkt begränsats.
-
Tack vare Kvinna till kvinna kommer ett alternativt möte äga rum idag, där representanter från några av de irakiska kvinnoorganisationerna kommer att delta.
-
När den svenska regeringen är värd och finansiär för Irakkonferensen, anser jag det underligt att de inte har bjudit in kvinnoorganisationerna. Vad säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om det?
-

Inga kommentarer: