Kvinnor, fred och säkerhet. Del II

Vi möter dagligen problem att flickor gifts bort, flickor så unga som tolv, elva eller nio år. Det är verkligen katastrof för de här flickorna som hindras från från att få utbildning och riskerar sin hälsa säger Hanaa Edwar Bushaa (en av grundarna till Iraqi Women Network) till DN (pappersupplagan, s. 9).
-
I ett tidigare inlägg skrev jag att det irakiska kvinnonätverket inte var inbjudna till Irakkonferensen, International Compact with Iraq (ICI) och istället anordnade Kvinna till kvinna ett alternativt möte igår.
-
Vi har många välutbildade kvinnor i Irak. De är däremot inte så insatta i internationella överenskommelser och saknar kunskap om sina rättigheter, säger Basma Al-Khateeb.
Hon poängterar vikten av att kvinnoorganisationer och övriga aktörer i civilsamhället ges en plats i återuppbyggnaden - och stöd
. Se oss som en partner. Se till att organisationer kan verka fritt. Utan civilsamhällets medverkan kommer det blir svårt att bygga upp ett nytt Irak (artikel på Kvinna till kvinnas hemsida).
-
Iraks kvinnonätverk riktar 10 krav till dagens Irakkonferensen, några är:
-
· Kvinnoorganisationerna kräver grundlagsändringar, bland annat att FN:s människorättskonventioner ska vara en del av irakisk grundlag.
· Irakkonferensen ska prioritera ekonomiskt stöd till kvinnogrupper och andra frivilligorganisationer.
· Stöd för våldsdrabbade och på annat sätt utsatt kvinnor, inklusive en lag om våld mot kvinnor.
· De kräver att kvinnogrupper och frivilligorganisationer ska delta i arbetet inför nästa Irakkonferens.
-
Jag vill uppmana kvinnoorganisationer i Sverige att stödja dessa kvinnor!
-
Tidigare artiklar: DN, SvD, DN 2.

Inga kommentarer: