Finansiell koalition mot barnpornografi

Via Fredrik Lundh får jag reda på att det har skapats en finansiell koalition mot barnpornografi idag. Så (ursäkta språket) jävla bra! Läs hela pressmeddelandet på ECPAT Sverige.

Inga kommentarer: