Varför Sverigedemokraterna när vi har Folkpartiet mot invandring

Björn Fridén har i och för sig skrivit en bra inlägg om folkpartiets senaste utspel, men jag måste ändock skriva några ord om dessa evinnerliga utspel beträffande immigranter.

Lennart Gabrielsson, Helene Odenjung och Gulan Avci har i dag en debattartikel i DN som rubriksättaren har döpt till Inga fler socialbidrag till nyanlända flyktingar.

Folkpartiets förslag är följande (sammanställt av Aftonbladet):

1. Jobbfokus. Den första frågan till de nyanlända i introduktionen bör vara hur de ska skaffa egen försörjning i Sverige.
2. Introduktion på heltid. Introduktionen ska ske på heltid. Extraarbeten på kvällar och helger ska uppmuntras.
3. Aldrig socialbidrag. Alltid löneliknande ersättning för introduktionen.
4. Sommarjobb och sommarkurser i stället för sommarlov. Introduktionen bör ordnas hela året. Om ordinarie introduktion gör uppehåll på sommaren ska de nyanlända erbjudas språkundervisning eller annan utbildning om de inte jobbar.
5. Varva språkundervisning med praktik.
6. Låt nyanlända söka jobb i bemanningsföretag.
7. Introduktionen är ingen fråga för socialtjänsten utan en fråga om kompetens.
8. Validering av utbildning och yrkeserfarenheter. Satsa kommunala resurser på validering. Inrätta om så behövs egna valideringskanslier.
9. Låt kommuner med mottagningskapacitet skriva avtal med hårt belastade kommuner.
10. Det handlar om ledarskap. Introduktionen av flyktingar är framför allt en resurs- och tillväxtfråga. Kommunerna behöver ta ett strategiskt helhetsgrepp om introduktionen kopplat till det lokala tillväxtarbetet.

Migrations- och integrationspolitiken bör förändras, men de lösningar som folkpartiet kommer med, känns en smula, hm, främlingsfientliga. Det känns som om några folkpartiklar, jag menar folkpartister fått för sig att de som kommer till Sverige är lata jävlar som bara vill ha socialbidrag, inte vill lära sig svenska, bara vill umgås med sina egna, bara ser till sina rättigheter och inte sina skyldigheter. Så är det naturligtvis inte. Att slita upp sina rötter, fly sitt hemland och komma till ett nytt land, det är något man inte gör för att "leva loppan" på bekostnad av svenska staten. Människor flyr för sina liv, människor flyr från diktatur, förföljelse, krig etc.

Vidare tycker jag att punkt 8 är intressant - validering av utbildning och yrkeserfarenhet. Det kanske till och med skall införas valideringskanslier. Oj, vilka skall då validera utbildning och yrkeserfarenhet? Kommer det finnas ett specifikt program på högskolan som heter Magister i validering? Sedan handlade visst sista punkten om ledarskap. Den punkten förstår jag över huvud taget inte.

1 kommentar:

Björn Fridén sa...

Precis som 2002 så får väl FP en opinionstopp (det behöver de om de ska bli kvar i riksdagen). Problemet är ju att man stärker SD något så otroligt nära såna här dumheter plötsligt blir okej.
Allt för att hålla sig kvar i riksdagen, vad effekterna blir för samhället i allmänhet och flyktingar i synnerhet, det skiter man ju i.