Jag vill vara med och diskutera Socialdemokraternas framtid
Mitt mål är att Socialdemokraterna ska blir Sveriges mest ödmjuka, nyfikna och öppna parti. Våra kontakter med det civila samhället ska öka, människor ska bjudas in till dialog. Vår politik ska formas i samarbete med det omgivande
samhällets organisationer. Föråldrade strukturer som hindrar partimedlemmars
påverkansmöjligheter måste brytas.Ovanstående skriver Socialdemokraternas partisekreterare, Carin Jämtin, på Politikerbloggen idag. I debattartiklar och på bloggar har jag, tillsammans med andra nätrötter, varit pådrivande i denna process. Tillsammans med bland annat Johan Westerholm, Peter Högberg, Peter Johansson och Annika Högberg drog vi till exempel igång den Öppna kriskommissionen (ÖKK) som genererade i tre rapporter, varav en med rubriken En organisation för framtiden.

I sin artikel skriver Jämtin att Socialdemokraterna startar en dialog på facebook där partimedlemmar och sympatisörer ges möjlighet att påverka, följa och tillsammans med andra diskutera olika förslag för hur socialdemokraterna ska moderniseras och utvecklas för en ny tid. Äntligen! Vi drog nämligen igång fb-gruppen Hur vi blir fler glada Socialdemokrater? redan i april i år, men nu kan vi således uppmana de som engagerat sig i den gruppen att byta till den nya gruppen.

Jag kan dock förstå Peter Högbergs oro. I sitt inlägg Jag vill ha mer av socialdemokraterna! skriver han:Det blidde en Facebook sida men sedan då? Jag kanske är gnällig men när man för första gången får ett livstecken från organisationsutredningen skulle man kanske vilja ha lite mer konkret kring arbetets gång men det verkar vi få vänta på.

Dock är jag, för ovanlighets skull, inte lika gnällig som Högberg är. Jag hittade nämligen direktiven till organisationsutredningen igår och som den politruk jag är läste jag noggrannt de 18 sidorna. Den 13-hövdade arbetsgruppen, med Jämtin i spetsen, har mycket att bita i och jag hoppas och tror att de kommer att ta in personer och referensgrupper för att bistå dem.Vi skall vara medvetna om att det bara är så mycket Carin Jämtin, organisationsgruppen och kongressen 2013 kan göra. Organisationsutredningen kommer säkerligen att göra ett helgjutet jobb. Den kommer att presentera hårda
förslag på stadgeändringar och mjuka förslag på ändringar i partiets kultur. Vad kongressen konkret kan göra är att besluta om en del stadgeändringar, men att
ändra hur vi agerar inom dem måste vi förändra själva.
Ovanstående skriver Peter Johansson i sitt inlägg Jämtin börjar röra på sig - du avgör var vi hamnar. Jag kan inte annat än hålla med honom. Det är faktiskt vi gräsrötter som bestämmer vilken organisation vi vill ha, vilken partikultur som ska finnas, vilken politik vi vill driva och vilka personer som skall företräda oss.

På samma ämne: Johan Westerholm, Peter Andersson, Annika Högberg, Martin Moberg

Tidigare inlägg (ett axplock): Hur Socialdemokraterna ska bli Sveriges mest nyfikna, öppna, progressiv och ödmjuka parti, Den stora organisationsutredningen, Politiker som ägnar sig åt läpparnas bekännelse, Vikten av att omge sig med kärleksfulla kritiker, Läpparnas bekännelse, Öppna kriskommissionen - en tillbakablickInga kommentarer: