Den "framgångsrika" sjukförsäkringen

Sjukförsäkringsreformen har i huvudsak varit framgångsrik, inleder Ulf Kristersson* & Co. debattartikeln i DN. Nej, artikelförfattarna skriver inte om försämringarna i sjukförsäkringen, istället skriver de om förändringar som skall göras i reformen.

Dessa förändringar (eller för att använda artikelförfattarnas ord "justeringar") är tyvärr marginella och kommer inte att äga rum förrän nästa år, men ändock väljer regeringen Reinfeldt att slå på stora trumman. Riv upp, gör om, gör rätt är därför ett krav som kvarstår.

Inga kommentarer: