Alive and kicking!

Det är många som har undrat över Programkommissionen och hur det går för arbetet i denna kommission. Jag kan idag delge en glad nyhet: It's alive and kicking! Det har nämligen kommit ett diskussionsmaterial som är baserat på Kriskommissionens ovärldsanalys. Vidare utlovas det mer diskussionsmaterial.


Jag hoppas att många nu tar chansen att skicka in förslag, idéer et cetera till kommissionen. Jag tänker defintivt ta den chans som bjuds. Om några år kommer jag att kunna säga: Jag var med och utformade 2013 års partiprogram.


Här finns tidigare partiprogram. Här är det senaste från 2011.


2 kommentarer:

Peter Karlberg sa...

Men har du klart för dig var själva diskussionen ska föras? Tämligen poänglöst om vi, föreningar etc skickar in synpunkter utan att det leder till debatt

Alexandra Einerstam sa...

Varför är det poänglöst om vi, föreningar et cetera skickar in synpunkter? Debatten kommer ju att ske på kongressen. Kolla bara på de tre sidor som diskuterades under Förtroenderådet... nu ska ett helt partiprogram diskuteras.