Kohandel när den är som sämst

När SVT igår kväll rapporterade att Socialdemokraterna backar från krav om lagreglering av partibidrag, utlöste det något av en jordbävning i de sociala medierna (jämför med bloggbävning). Här är några av kommentarerna från facebook:

"Vi ska inte kohandla om en så principiellt viktig fråga! Här krävs lagstiftning - inte frivilliga överenskommelser. Ev höjda partibidrag kan inte uppväga förlusten av ökad insyn och möjligheten att motverka korruption."

"Men Carin [Jämtin], det du säger nu betyder att vi vill ha en överenskommelse över partigränserna på frivillig basis. Vilket M och Sd inte går med på. Hur tänker partiet här? Vi har krävt överenskommelser i flera år och det är omöjligt. EU kritiserar Sverige för att inte lagstadga redovisningskyldigheten. Vi har helt enkelt inget att förlora på att kräva en lagändring, det kravet skulle nöta mot M och Sd in i nästa valrörelse. För mig är det obegripligt att vi inte kräver lagstadgad redovisningskyldighet."

"Vi måste lagstifta om detta!"

"Om vi ska bli Sveriges mest öppna parti så bör vi driva linjen om att det ska vara olagligt att inte redovisa vart partibidrag kommer ifrån om man är ett parti som kandiderat med ledamöter till kommuner, landsting, regioner och riksdag. Tycker det är dumt att backa från detta. Skulle vilja veta varför...."

"Men Carin [Jämtin], överenskommelserna räcker ju inte. En av de stora bristerna i den nuvarande överenskommelsen från april 2000 är att den inte täcker stora gåvor. Det är osannolikt att nästa överenskommelse skulle vara bättre på den punkten.

Dessutom finns det inga som helst incitament för SD att skriva under en sådan uppgörelse, något som kommer att luckra upp hela tanken på en uppgörelse.

Att i det här läget släppa hotet om lagstiftning är det sämsta som Socialdemokraterna kunde göra. Och argumentet att det senare går att återuppta lagstiftningskravet håller inte. Väljarna och de andra partierna kommer att skratta åt S. Tyvärr."


För ett tag sedan lanserades en kampanj (eller snarare upprop) med tillhörande hemsida - Svenska offentliga partibidrag - bland de partier, ungdomsförbund och tankesmedjor som står som avsändare finns Socialdemokraterna. Det kokar på facebook, men också i själva riksdagsgruppen. Jag sitter bara och skakar på huvudet. S överger en viktig kravet på en lagreglering. Varför? För vad? Höjt partistöd? Det här är kohandel när den är som sämst.


[UPPDATERING]


"Öppenhet i partifinansieringen

Under flera år har vi socialdemokrater visat i ord och handling att vi står för en stor öppenhet vad gäller hur vår verksamhet finansieras. Vi har en öppen redovisning av våra räkenskaper på både central och lokal nivå och alla bidragsgivare, såväl individer som organisationer som ger över 20 000 kronor per år redovisas också. Detta ser vi som en självklarhet för a...lla partier i en fungerande demokrati. Men några riksdagspartier har varit motståndare till öppenhet, framförallt moderaterna och sverigedemokraterna. Moderaterna har bromsat de övriga borgerliga partierna som velat se en större öppenhet. Vi har därför, tillsammans med V och MP, under de senaste åren reserverat oss i riksdagen till förmån för en lagstiftning. Men reservationerna har varit verkningslösa. Moderaterna och sverigedemokraterna har hittills blockerat varje initiativ i frågan.

Därför sökte vi i år en ny metod för att nå framgång för våra krav. Vi fick med oss moderaterna på att diskutera frågan i kretsen av partisekreterare. Detta såg vi som en öppning från moderaternas sida till att åstadkomma en verklig förändring mot en större öppenhet vad gäller redovisningen av partifinansieringen. Vår målsättning är nu att komma överens i samtal med de övriga partierna kring hur en lagstiftning ska se ut och gå till.

Vi har således inte bytt åsikt i frågan utan bytt metod. Om inte denna nya metod lyckas får vi pröva andra vägar, men vår målsättning om en ökad öppenhet står fast och vår tro på att lagstiftning i denna fråga är den rätta vägen att gå."


Även på Socialdemokraternas hemsida.

Dock vill jag påminna Jämtin om att det finns en SOU från 2004. Där finns detaljerade förslag om hur en lagstiftning ska se ut och gå till.

5 kommentarer:

M. E. sa...

För all del. men det är en del av en utslätande tendens i det politiska landskapet som har gjort folk besvikna i förhållande till frågor som drabbar dem på ett betydligt mer konkret sätt.

konsensus i förhållande till vinstdrivande företag till exempel. samma modell överallt, att människor ska behandlas på samma sätt överallt, att de enda som ska få rymmas i samhället är de som ges plats i marknaden. själv är jag anhängare av ett samhälle med flera logiker - så att de som fungerar bra och trivs i tuff konkurrens på marknaden kan hålla till där och de som behöver andra arbetsförhållanden osv. kan hålla till där man har en annan logik.

i USA liksom i Europa har politiken blivit steril, skillnaderna mellan maktkandidaterna i den ekonomiska politiken blir allt mer utslätade. det är en delförklaring till dagens ekonomiska kris, avsaknaden av en vital demokrati och politik och den korruption (till exempel prime) och sterilitet detta medför både i media och politik.

den där bristningspunkten håller på att nalkas, den där punkten när steriliteten slår över i något radikalt… ”mitten” kommer i ökande grad att få vika för höger och vänster. på lång sikt: navelsträngen mellan politik media och näringsliv kommer att synas mer och mer i sömmarna. politiker och media kommer tvingas att bli mer självständiga igen i den representativa demokratins rena självbevarelsedrift.

jag har berört detta bland annat i en kommentar på Jonas Morians populära blogg ( http://www.promemorian.se/2011/11/bakom-lopsedlarna-–-den-sjuka-svenska-varden/ ):

”Vad tycker Jonas Morian om Attendo Care? Jonas Morian och Attendo Care, är det också en elefant i rummet?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4814367

jag tänker då i förhållade till (S). eller är det alldeles rumsrent nu i (S) med att ha samma modell överallt i samhället?

i skottland har de med framgång slutat med sådant ”vinstdrivande”:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3174502.ece ”

jag lovar - om ni i partiet blir besvikna i en fråga som handlar om redovisning av partistöd, kan jag lova att desto fler i samhället blivit besvikna av hur (S) och medlemmar i partiet som Jonas Morian bidragit till en sterilitet i politiken och demokratin, en avsaknad av dynamik, eftersom partiet allt mer närmat sig (M). Det samma kan man inte i samma grad säga om (M), eftersom partiet åstadkommit en rörelse åt höger, medan (S) tyvärr urholkat den rörelse åt vänster partiet historiskt åstadkommit.

Alexandra Einerstam sa...

M.E. Nu har du skrivit en lång kommentar som lite handlar om mitt inlägg, men där du i din slutkläm angriper partimedlemmar som Jonas Morian. Jag är så jla trött på folk som skriver och säger "ut med högersossarna", "byt parti", et cetra. Så länge man delar partiets ideologi och värderingar, så länge kan man även kalla sig sosse. Varför skriver du inte att vänstersossarna ska lämna partiet till förmån för Vänsterpartiet?

S styrka har varit den stora bredden bland våra medlemmar att folk från vänster, höger och mitten enats kring den bästa lösningen.

M. E. sa...

" Jag är så jla trött på folk som skriver och säger "ut med högersossarna", "byt parti", et cetra."

Var har jag skrivit det? det känns som du väljer att tolka mig på ett sätt som ni gör inom partiet.

"Varför skriver du inte att vänstersossarna ska lämna partiet till förmån för Vänsterpartiet? "

varför skulle jag göra det?

förresten, som jag skrivit annorstädes:

"
i dagens sossesystem finns det "högersossar" och "vänstersossar". det är inte som förr när alla var socialdemokrater. detta har förstås att göra med hur partiet blivit mer och mer toppstyrt och allt mer närmat sig överklassen. allt färre har kunnat motstå överklassens invitation att få ta del av syltburken. i dag är det "högersossarna" som är viktigast för partiet. de är medvetna om detta. det är därför de kan säga "gör si och så eller också lämnar jag partiet". den sortens utpressningstaktik kan "vänstersossar" bara drömma om. rent bortsett från att det inte hör hemma i en demokrati. nej, "vänstersossarna" ska bara foga sig.
medialandskapet, som också närmat sig överklassen allt mer i takt med nyliberalismens frammarch, samarbetar allt mer effektivt med högersossarna [tänk Prime].
jag förnekar inte att det finns hederliga (S)-medlemmar som finns med i kraven på förnyelse vi i dag ser. det gör det hela extra tragiskt.
samtidigt är det möjligt att den nyliberala eran nu går mot sitt slut. betyder det att (S) också faller ihop, eftersom partiet blivit en del av nyliberalismen? eller kommer partiet kunna ta handen ur syltburken? bli mindre toppstyrt? mer levande?
jag tror partiet faller ihop. utvecklingen efter mordet på olof palme har varit förödande för partiet. för hela partimentaliteten. ingen verklighetskontakt alls.
"

du får nog acceptera att man som jag kan tycka olika utan att börja säga att jag står för saker jag inte står för. det handlar INTE om personangrepp. jag fördömer inte Jonas Morian, utan jag kritiserar en tendens till utslätande inom politiken och tycker till exempel Jonas Morian har varit en av faktorerna där. dock säger jag inte att han alltid varit det - det är sällan svart/vitt på det sättet. och oavsett säger jag inte att han ESSENTIALISTISKT varit det - faktiskt betraktar jag i hög grad vad vi säger som konstruktioner, jag har en inte särskilt individualistisk syn på livet, jag tror inte vi är vad vi säger utan helt enkelt bara del av något stort som vi kanske kallar för “livet”. så man kan väl sätta en skillnad mellan “Jonas Morian” den essentialistiska och “Jonas Morian” i form av de konstruerade attribut han fått i våran konstruerade värld (typ “Attendo-konsult”, “tycker si och så”, “(S)-medlem” osv.) och att jag till viss del riktar kritik mot den senare delen som del av något större, en utslätande tendens inom politiken.

det är alltså strukturell kritik jag bedriver, och inte alls syndabockstänkande, jag är allergisk mot syndabockstänkande, det är högerns arena.

Alexandra Einerstam sa...

så här skriver du M.E: "kan jag lova att desto fler i samhället blivit besvikna av hur (S) och medlemmar i partiet som Jonas Morian bidragit till en sterilitet i politiken och demokratin, en avsaknad av dynamik, eftersom partiet allt mer närmat sig (M)" Om jag har missuppfattat dig, ber jag om ursäkt

M. E. sa...

ja, du har missuppfattat mig. samtidigt har jag asperger och vet att jag inte alltid är den lättaste att uppfatta. jag tycker heller inte Morian är bland dem som främst bidragit till utslätandet i politiken, och även om han vore det tycker jag inte det på något sätt motiverar uteslutning. dock tycker jag det är på sin plats för den som vill att etablera ett förhållningssätt till honom som inflytelserik person. som jag skrivit annorstädes:

"
I grunden håller jag med dig, jag vill heller inte “stämpla” Jonas Morian. Dock tycker jag de har alldeles rätt som påpekar vilken värld han rör sig i, att han varit talesperson för Attendo Care till exempel, för en person som honom - kraftigt priviligierad i samhällsyttrandet - yttrar sig inte ur ett vakuum, utan ofta i kraft av till exempel den upphöjda ställning och status han fått som “opinionsbildare” genom bland annat sin anställning i Attendo Care.

I dagens samhälle har han en kändisstatus och tillmäts betydligt större betydelse än ordinarie (S)-medlemmen i (S)-frågor, även om en del kanske ifrågasätter rimligheten i detta.

Dock vill jag hävda att Jonas Morian har spelat en roll (jag pratar nu om historien, inte om den ännu ej konstruerade framtiden) i det genomslag som till exempel vinsdrivna former fått i (S), inte en framskjuten roll, snarare en “konsekvens-roll” av tidigare (S)-beslut så att säga, och att han livnärt sig på att försvara vinstdrivna former och understött tanken att “vinstdrivna former måste finnas överallt”. åtminstone tycker jag själv att man till exempel genom att vara talesperson för Attendo Care även blir en talesperson för vinstdrivna former i största allmänhet.

Jag tycker detta är rimligt att påpeka i samband med Jonas Morian.
"

"När någon deltar på DN Debatt skrivs det ju alltid typ “chef för LO” eller något i den stilen. Det är av intresse att veta debattörens bakgrund."

Jag har inga problem med att folk är oense med mig i något av eller allt det jag här skriver. dock vill jag klargöra att det inte handlar om person utan om konstruktioner, strukturer. problemet är som jag ser det de konstruktioner och strukturer som jag är kritisk till i samhället och inte de personer som har haft eller har associationer till dessa, även om det är av intresse vad varje person har för bakgrund när man ska kontextualisera varje persons yttrande. det är det som är demokrati, att man är oense men accepterar valresultatets konsekvenser för kommande mandatperiod oavsett hur det går, liksom man accepterar att det kan finnas intresse för att veta vad en person med starka övertygelser har för bakgrund, också när det rör sig om övertygelser som legitimerar ett ojämlikt samhälle och maktförhållandena i detta.

transparens och öppenhet helt enkelt, yttrandefrihet.