(S)lussenhaveriet


34 skäl att inte behålla Slussen. Hanna Fridén har mycket förtjänstfullt skrivit/fotograferat varför inte nuvarande Slussen skall behållas. Det verkar dock inte som om Socialdemokraterna i Stockholm har läst hennes inlägg. Nej, istället försvarar S-tjänstemän med näbbar och klor varför S i STHLM säger nej, nej, nej:

Jag tror faktiskt att det handlar mindre om opinionstryck och mer om vad medlemmarna verkar tycka. Det blir ju omröstning på tisdag, men man hade ett inledande möte för alla om det i juni.

Just nu är jag inte så jla imponerad av S i Stockholm. Johan Westerholm är ännu mer kritisk än jag i sitt inlägg Slussen - Är vi verkligen de idioter som väljarna börjar tycka att vi är? Föreningen Yimby skriver om ett slussenhaveri med all rätt.7 kommentarer:

Herbert, Tingesten sa...

Faktagrunden för det här ställningstagandet är minst sagt skakig när man börjar granska den. Det är nästan inte en siffra rätt, från tron att det inte finns ramper som kompletterar trapporna till föreställningen att trafiken skulle öka av att man skär ner trafikkapaciteten och bilytorna till hälften. Det hade bara varit att kolla planhandlingarna så hade (s) sluppit skämma ut sig så här.

Här finns en genomgång av argumenten och varför de är fel:

http://stockholm201.blogspot.com/2011/08/trovardigheten-ut-genom-fonstret-s.html

Anonym sa...

Vi kan inte ha hela havet stormar-debatt om Slussen utan låt proffsen bestämma.

Herbert, Tingesten sa...

Beslutsproffs vet att beslut bara blir skit om man baserar dem på felaktig information. Du vill nog inte heller att beslut som berör dig och flera generationer framåt tas på så lösa boliner.

Gizela sa...

Visst är det oerhört sorgligt att Hanna Fridéns bilder stämmer med den sorgliga verkligheten.
Låt proffsen bestämma!

Gizela sa...

Arkitekten Jerker Söderlind sammanfattar det mycket bra i SvD:
"Stadsbyggnadsdebatten i Stockholm kan sammanfattas i tre meningar: Det är fel att bygga hus. Det är fel att bygga vägar. Det är fel att tjäna pengar. Om dagens stadsfientliga opinion fått råda på 1800-talet hade Stockholms innerstad idag slutat vid Stureplan."

Jag rekomenderar till Herbert Tingesten att lässa YIMBY hemsida.
YIMBY står för Yes In My BackYard, d.v.s. att vara för förändringar i sin närhet.

http://www.yimby.se/2011/08/socialdemokratiskt-slusse_1095.html

Magnus Nilsson sa...

Jag var en av dem som var med vid tisdagens möte med representantskapet inom Stockholms arbetarekommun. Det liggande förslaget till nytt Slussen har ett antal utomordentligt allvarliga brister som redovisas att det ställningstagande repskapet gjorde. Bara den som är blind och döv (eller bägge dera) kan bortse från att dessa brister är så allvarliga att man bara kan gå vidare. Jag tror inte att någon vid repskapet ansåg sig ha det fulla svaret på vad som behöver göras, men det krävs ett omtag och det krävs att de frågor som rese i repskapets ställningstagande ges vettiga svar.
Magnus Nilsson

Herbert, Tingesten sa...

Magnus, visst kan man stoppa huvudet i sanden och intala sig att ert beslut togs på stabil faktagrund. Så skedde emellertid inte.

Läs mer i länken.