LO:s nomenklatura


Två av tre LO-medlemmar står inte bakom fackets ensidiga stöd till Socialdemokraterna, enligt Arbetets Sifoundersökning

Riksdagsledamoten Tomas Eneroth frågar Arbetet: Mellan vilka datum gjordes mätningen? Therese Guovelin, vice ordförande i Hotell- och restaurangfacket säger: Frågans formulering har påverkat svaren och försteombudsmannen i LO-distriktet i Stockholm, Elisabeth Brandt Ygeman, är inne på samma spår som Guovelin. Att dessa tre ifrågasätter Sifoundersökningen är inget som förvånar mig.

Begreppet Den politiska adeln, skapades av Anders Isaksson som också skrivit en bok om denna adel. Inom varje parti finns det vidare en adel i sig – den socialdemokratiska adeln et cetera, men det finns även en facklig adel. Ibland är den fackliga adeln svår att skilja från den socialdemokratiska adeln. Poster i varandras ”företag”, ingifte och vänskap gör att dessa två adelsgrenar är svåra att skilja från varandra. Elisabeth Brandt Ygeman är till exempel gift med Anders Ygeman och Stockholms oppositionsborgarråd, Karin Wanngård, är gift med K-G Westlund som har varit facklig-politisk ombudsman i LO-distriktet i Stockholm. Listan kan göras lång.

Historiskt sätt var det LO som skapade det socialdemokratiska arbetarepartiet och det vill gärna de två adelsgrenarna påminna bönder, borgare och präster om: Vi kan inte gå skilda vägar då vi tillhör samma träd.

Även om den socialdemokratiska och fackliga adeln är i minoritet är det dessa som styr LO och SAP. Även om majoriteten vill att LO och SAP går skilda världar kommer inte det att ske inom en överskådlig framtid. Rent krasst har medlemmarna inget att säga till om.

*Nomenklatura

Johan Westerholm och Martin Moberg på samma tema.

Inga kommentarer: