Äktenskap för par med samma kön - Vigselfrågor

Så kom den idag - SOU 2007:17. Utredningen om äktenskap för par med samma kön: http://www.regeringen.se/sb/d/8586/a/79062

Jag anser att det finns bra och dåliga saker med utredningen, men jag måste läsa lite mer om utredningen innan jag skriver något här.

Här kommer förresten hbt-sossarnas pressmeddelande:PRESSMEDDELANDE
Stockholm 21 mars 2007
Hbt-socialdemokrater välkomnar utredningen kring könsneutralt äktenskap

2005 tog den socialdemokratiska kongressen beslut att införa en könsneutral äktenskapslag efter en lång diskussion inom partiet och i samhället i stort. Vi tillsatte utredningen som nu är färdig.

- Socialdemokraterna har i 118 år kämpat för att alla ska få plats och allas lika rätt i en mängd olika sammanhang, säger HBT-socialdemokraternas ordförande Mia Sundelin och fortsätter

- Det viktiga nu är att se till att få en äktenskapslag som gäller för alla, oavsett sexuell läggning!, säger Mia Sundelin

Socialdemokraterna har alltid arbetet för ett samhälle fritt från fördomar och diskriminering. Vi har också varit framgångsrika i arbetet med att steg för steg införa en lagstiftning som tar bort särskillnader och motverkar diskriminering på grund av sexuell läggning. Nu är det dags att även äktenskapet blir lika för alla och utan diskriminering av några grupper.

- Oavsett i vilken form vi väljer att utforma den nya äktenskapslagen måste grundvalen och andemeningen i den vara att ingen tillåts diskriminera någon annan. Hur det rent konkret ska se ut när det gäller det juridiska och välsignelsen får vi fortsätta diskutera, avslutar Mia Sundelin

För mer information kontakta:

Mia Sundelin Peter Frejhagen
ordförande vice ordförande
Hbt-socialdemokrater Hbt-socialdemokrater
0732-51 80 79 0702-69 00 54

Inga kommentarer: