Ett öppet parti, ej ett befästat...

Johan Westerholm, Annika Högberg, Sandro Wennberg och jag har skrivit en debattartikel på SvD Brännpunkt. Artikeln bör läsas i sin helhet, men om jag ska välja ut ett stycke, blir det följande:
Av samma skäl finns det goda grunder att avkräva programförklaringar från var och en som idag sitter i partistyrelsen, individuella programförklaringar som ska omfatta just deras visioner och politiska lösningar och hur de vill att dessa skall uppnås. Detta skapar ett underlag för valberedningen och extrakongressen att ta ställning till om dagens enskilde ledamot har förmåga och idéer nog att leda partiet vidare.
I samma veva säger Ardalan Shekarabi, som tillsammans med Anna Johansson leder Socialdemokraternas kriskommission, till Dagens Eko att det vore bra om de intresserade kandidaterna istället gick ut offentligt och berättade vilken politik de står för:
Det är ingenting specifikt för det Socialdemokratiska partiet utan alla svenska partier har ju den traditionen. Men är det en sund tradition? Jag tycker inte att det är det. Vi behöver nog komma till en situation där människor mycket tydligare presenterar sina politiska ståndpunkter och också lägger fram en idé om hur det parti som man kandiderar för ska utvecklas.
Kulturbloggen, Tokmoderaten, Peter Andersson, Kristian Krassman, Peter Högberg och Rasmus Lenefors skriver också om vår debattartikel. Erik Laakso skriver på samma tema.

Öppna kriskommissionen (ÖKK) startades av bloggare inom det progressiva nätverket NetRoots. På hemsidan finns ÖKK:s första rapport (om organisation) och inom snar framtid publiceras rapport numero due (om idéutveckling).

Inga kommentarer: