Jaget fick gå, men laget stannar kvar?

Idag skriver Sandro Wennberg om Socialdemokraternas extrakongress och ramprogrammet. Läs gärna hans inlägg i sin helhet, för det handlar i grunden om ansvar.

Efter valförlusten har en person tagit sitt ansvar och avgått. Det är självaste partiordförande, Mona Sahlin. Partiledningen (PS + VU) består av nästan 50 personer. Av dessa har Håkan Juholt sagt till Expressen:Vi som är i ledningen bör ställa våra platser till förfogande. Dock blir jag orolig när jag läser SVT:s artikel SSU: Byt ut halva partistyrelsen. Där är det istället Urban Ahlin som säger:
Det är ett så pass unikt läge att vi har gjort ett så pass dåligt val. För att orka ta oss vidare i en förändring så tror jag att det är viktigt att man visar ödmjukhet inför medlemmarna och säger att "jag är beredd att ställa min plats till förfogande", och låta medlemmarna nominera och komma med förslag till en partistyrelse som de menar har kraften att driva partiet framåt, säger Ahlin.
Juholt har tystnat, men Ahlin sade till Rapport i november förra året att han är beredd att ställa sin plats till förfogande. I november 2010, förde även jag och ytterligare tre nätrötter fram kravet på att minst hälften i partistyrelsen bör avgå i en debattartikel i SvD.

Vi befinner oss nu i februari 2011 och jag är en smula bekymrad över vad ramprogrammet skickar ut för signaler. På hemsidan står det: Extrakongressen har till uppgift att utse en ny partiordförande för Socialdemokraterna. Dessutom ska en allmänpolitisk debatt föras och eventuella fyllnadsval genomföras.

Ser man till ramprogrammet, är den allmänpolitiska diskussionen uppdelad i block. Korta block bör tilläggas. Ta fredagen som exempel: då skall ett allmänpolitiskt block genomföras mellan 15-17. Strax innan den nya partiledaren ska väljas. Hur tänkte partisekreterare Ibrahim Baylan & Co. nu?

Om de tror att denna extrakongress kommer att vara som alla andra extrakongresser, som genomförts i partiets regi, misstar de sig grundligt. Det här är ingen vanlig, socialdemokratisk extrakongress. Många av ombuden, kommer inte att agera röstboskap. Majoriteten av medlemmarna vill heller inte att Kriskommissionens slutrapport hamnar i det runda arkivet.
Missnöjet bubblar just nu och om Baylan & Co. tror att de kan stävja detta missnöje med att försöka vara strategiska i utformandet av ramprogram, vill jag meddela herrarna att det endast ger mer bränsle till elden.

Jag har förresten två frågor till Baylan: Även med ny partiordförande - vill du sitta kvar som partisekreterare? Är du fri från ansvar?

På samma tema:Peter Andersson, Tord Oscarsson, Aftonbladets Politikerkollen , Martin Moberg,

Inga kommentarer: