Klasskamp och könskamp sida vid sida!

Karolina Ramqvist skriver mycket bra på Dagens Arena om feminism.

Inga kommentarer: