Äktenskap för alla!

Gör tydligt att äktenskapet är för man och kvinna skanderar tre biskopar i SvD. Har vi måhända hört den förut? Jag misstänker starkt att under den närmaste tiden, kommer vi få se fler sådana inlägg, repliker och artiklar.
-
Remissvaren skall vara inlämnade i november (om jag inte missminner mig) och då måste vår kära justitieminister Beatrice Ask ta bladet från munnen.

-
Sedan ensamutredaren Hans Regner överlämnade sitt slutbetänkande Äktenskap för par med samma kön - vigselfrågor (
SOU 2007:17) har nämligen Ask varit ovanligt tyst.
-
Tillbaka till de tre biskoparna. Inlägget i SvD är en reaktion på debattinlägget
Det är inte kön utan kärlek det hänger på. Inlägget är skrivet av en biskop vid namn Martin Lind och RFSL:s förbundsordförande Sören Juvas. De tre biskoparna tycker att Lind och Juvas kommer med "svepande formuleringar".
-
Det är fascinerande (eller hur jag nu skall uttrycka det) att de, som var emot partnerskapslagen, nu är dess främsta förspråkare. Upprepade gånger nämns partnerskap i den så kallade repliken. -
På en punkt är dock jag och de tre biskoparna rungande eniga:
-
Inför i stället obligatoriskt civiläktenskap, vilket betyder att alla par först ska ha en borgerlig vigsel eller registrering av sitt äktenskap. Då behandlas alla lika och ingen behöver uppfatta sig diskriminerad!
-
Dock är ännu inte de svenska medborgarna med på noterna:
Jag tror att om vi förklarar borgerlig vigsel på följande sätt: "ni skriver på de juridiska blanketterna och därefter går ni till kyrkan och gifter er med bröllopsklänning och hela baletten", då tror jag att majoriteten skulle säga ja till civiläktenskap. Således måste vi opinionsbilda för civiläktenskap/borglig vigsel.
-
Jag tänker avsluta detta inlägg med att citera
Tor Billgren (innehavare av bloggen Antigayretorik):
-

Återigen: Har ni inga bättre argument än religiösa eller känslomässiga så lägg fram dem för allt i världen. Tycker ni att homosexuellas anspråk på att bli en del av äktenskapsgemenskapen skulle skita ner institutionen så SÄG det för Guds skull. Tycker ni att historien ska diktera villkoren för framtiden – FRAM med det då. Anser ni att äktenskapet är en religiös institution som skall definieras av kyrkan – SÄG det. Skär det av ångest i kropp av hjärta när ni tänker tanken på homosexuella som gifter sig – låt oss för allt i världen få veta. MEN dölj inte de verkliga argumenten bakom kvasivetenskapligt nonsens och pseudosociologiskt bullshit. Det är allt för lätt att genomskåda, och det kan aldrig tas på allvar!
-
Tänk på Billgrens citat, nästa gång ni hör och läser argument som är emot en könsneutral äktenskapslagstiftning.
-
P.S.
Ten Reasons Why Christians Should Support Same-Sex Marriage
-
P.S. 2. VEM HAR LÅNAT MIN SOU 2007:17 OCH INTE LÄMNAT TILLBAKA DEN? Jag har lånat ut alltför många böcker utan att få tillbaka dem. Är det inte upp till låntagaren att hålla koll på vilka böcker han/hon har lånat och och återbörda dem till dess rättmätiga ägare?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vad är det som säger att statsmakten överhuvudtaget ska ägna sig åt äktenskap? Kan man inte avskaffa äktenskapsbalken helt och sedan kan bögar och syskon gifta sig som de behagar? Varför ska kommunala tjänstemän ägna sig åt att viga par vid borgerliga bröllop? Snacket om att äktenskap är viktigt för barnens skull låter som kejsarens nya kläder.

Anonym sa...

"Då behandlas alla lika och ingen behöver uppfatta sig diskriminerad!" Detta är en ren lögn homo och hetro par är inte alla, det skulle fortfarande vara en diskriminerande äktenskapslagstiftning som utesluter människor. Det är exempelvis ingen sexuelltneutral lagstiftning, människor som inte har en sexuell relation men som älskar varandra skulle även fortsättningsvis vara exkluderade från äktenskapet.

Johan Frick sa...

Avskaffa äktenskapet, och kärnfamiljen!

Göran Koch-Swahne sa...

Till Nineve:

Det finns i 1915 års nya o-ordning ingen definition av äktenskapets innehåll.

Det finns bara yttre kriterier som 2 köns-kriteriet från 1987.

Allt annat är gammal vana.

Parterna behöver inte vara mantalsskrivna på samma ort, de behöver inte ha samma bostad, inte ha delad ekomoni (vid skilsmässa förutsätts det, men äktenskapsförord är fullt lagliga), inte ha sexuellt umgänge, osv.

Det enda som krävs (sedan 1987) är att de är av olika kön.

Och det är fullt lagligt att på samma gång vara gift med en, och sambo med en annan!