Efterlyses: ett HBT-perspektiv

I nionde klass anmälde Kristian sin skola för den mobbing han har utsatts för
-
Ursäkta mig, men alla ni som står där uppe i talarstolen här på Framtidsdagarna, vad sägs om att betona vikten av hbt-kompetens i skolan?
-
Det talas om barns och ungdomars ohälsa: självmordstankar, anorexia, barn som oroar sig för sin missbrukande mamma eller pappa (vilket gör att de har svårt att koncentera sig på skolan), ungdomar som skär sig... betänk då också de ungdomar som upptäcker att de inte är "normala". Ungdomar som finner att de inte är heterosexuella, en kille som upptäcker att han tillhör det motsatta könet. HBT-kompetens i skolan är något jag efterlyser, men det har ingen sosse hitintills nämnt i talarstolen.
-
Det finns kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger - men hur många av dessa besitter hbt-kompetens? Hur många rektorer och lärare har hbt-kompetens?
-
Elevhälsan bör lyftas fram i högre grad (och inkludera hbt-kompetens), för hur skall en elev kunna inhämta kunskap om denna elev inte mår bra?!
-
Sexualundervisningen är under all kritik om man ser den från ett hbt-perspektiv (ja, egentligen från vilket perspektiv som helst).
-
Mobbing, på grund av sexuell läggning, förekommer i hög utsträckning. För några dagar sedan kunde vi läsa i Metro om Kristian som är bisexuell. Han är 16 år och har hoppat av skolan på grund av den grova mobbing han har utsatts för. Nu är det dags att någonting händer!
-
(Foto: Christina Blom/Metro)

Inga kommentarer: