Dagens citat

Etik i politiken är inte en dagslända som tas fram när det är för sent. Det etiska perspektivet måste vara närvarande i varje partiintern utbildning och urvalsprocess. Respekten för demokratin bygger på att våra folkvalda verkar i samma etiska landskap som det samhälle de är satta att styra. Det etiska samtalet måste återupprättas om vi ska kunna försvara demokratin.

Barbro Westerholm (FP) och Johan Westerholm i debattartikeln Återupprätta etiken i politiken

Inga kommentarer: