Två kristdemokrater går emot partilinjen

Jag har så svårt att förstå varför inte de homosexuellas rättigheter ska gå in i samma äktenskapslagstiftning. Jag tycker att det är lite sorgligt, säger kristdemokraten Carina Liljesand till Ekot. Den andra kristdemokraten, Nina Ekelund, vill komma vidare och "ändra fokus". Det är positivt att två kristdemokrater ställer sig positiva till en könsneutral äktenskapsbalk. En eloge till dessa två kristdemokrater som inte är rädda för partipiskan.
-
Ekot nämner också en källa, nära partiledare Göran Hägglund, som menar på en kompromiss från Regeringen: ordet äktenskapsbalk byts mot samlevnadsbalk. Ordet äktenskap tas bort helt eller att både ordet partnerskap och äktenskap finns med i den nya samlevnadsbalkens portalparagraf. Jag gillar inte dylika halvmesyrer!
-
I morgon är sista dagen för remissinstanserna att yttra sig. Vi hbt-socialdemokrater har också lämnat in ett remissvar, trots att vi är i opposition. Vi har vidare skrivit en debattartikel och väntar på att den skall bli publicerad, helst i SvD, om de vågar ta in den.

Läs även: SvD

Inga kommentarer: