Mona Sahlin ny partiordförande för SAP & Dolly Parton - fantastiskt

Det här var helgen helgen då socialdemokratin i Sverige skrev historia. För första gången på 118 år har vi numer en kvinna som partiledare. Jag känner mig stolt över detta faktum!

Läs hennes underbara tal: http://www.socialdemokraterna.se/upload/Extrakongress%2007/Dokument/Linjetal_MonaSahlin_070318.pdf.

Återigen får hon in utanförskap och minoriteter. Hon får in miljö och arbete. Hon talar om ungdomarna (denna stora, försummade grupp). Hon vill ta upp kampen mot sverigedemokraterna (eftersom även hon har insett att de inte går att tiga ihjäl).

Hon talar om kärnan i socialdemokratin, som så många socialdemokrater har glömt (i sin strävan att tillförskansa sig makt för egen vinnings skull).

Ord som solidaritet låter kanske gammaldags, men det finns inget bättre ord. Solidaritet v. egoism och då vill jag att solidariteten vinner!

Hon tar vidare upp ett tal av Olof Palme, som känns precis lika aktuellt idag:

Demokratin är fast förankrad här i landet Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna Grumliga rasteorier har aldrig funnit fotfäste Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta Men så enkelt är det ändå inte Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori Den har ett mycket enklare ursprung Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla Okunnighet om andra människors särart Rädslan för att förlora en position, ett socialt privilegium En förhandsrätt En människas hudfärg, ras, språk och födelseort Har ju ingenting med mänskliga kvalitéer att göra Att gradera människor med en sådan måttstock Står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen På arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken Därför ligger fördomen alltid på lur Även i ett upplyst samhälle Den kan blossa ut i ett stickord En obetänksam replik, en nedrighet i det lilla Kanske menar den som handlar inte så illa Men för den som träffas kan det rivas upp sår som aldrig läks.

Det här var också helgen då jag fick uppleva Dolly Parton lajv! Konserten med Dolly Parton var helt outstanding ! Ord räcker inte till för att beskriva denna fantastiska upplevelse. Det var som ett väckelsemöte. Guuuu... tanten är 61, men hon kan rocka! The Grass is Green i pianoversion - fantastisk! Little Sparrow! These Old Bones...Nine to five, Jolene, Here you come again...

Inga kommentarer: